Warunki użytkowania

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami zanim rozpoczniecie Państwo korzystanie ze stron internetowych firmy Danfoss. Warunki dotyczą Państwa praw i obowiązków i obejmują ważne zrzeczenia się odpowiedzialności oraz postanowienia o wyborze prawa i sądzie właściwym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Warunki te dotyczą wszystkich stron internetowych koncernu Danfoss, w tym stron dla zarejestrowanych użytkowników. Korzystając ze stron zatwierdzają Państwo jednocześnie niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami, prosimy nie korzystać ze stron.

Prawo własności
Strony internetowe są własnością firmy Danfoss i są przez nią prowadzone. Danfoss A/S jest spółką akcyjną zarejestrowaną w myśl prawa duńskiego, z siedzibą główną w Nordborgu, w Danii.

Licencja użytkownika
Zapraszamy do przeglądania naszych stron. Danfoss udziela zgody na zapoznanie się ze stronami, oraz na drukowanie lub kopiowanie materiałów udostępnionych do Państwa osobistego i niekomercyjnego użytku. Warunkiem korzystania ze stron jest potwierdzenie przez Państwa warunków zawartych w niniejszej umowie oraz respektowanie przez Państwa wszystkich nakazów i zakazów związanych z prawem autorskim, znakiem towarowym i innym prawem własności. Bez pisemnej zgody firmy Danfoss nie mogą Państwo powielać, reprodukować, transferować, przekazywać lub dystrybuować treści zawartych na tych stronach, w tym tekstów, zdjęć, dźwięków i video do celów publicznych lub komercyjnych. Treści zawartych na naszych stronach nie można również umieszczać na stronach internetowych stron trzecich (zakaz framingu). Korzystanie przez Państwa ze stron firmy Danfoss jest jednoznaczne z zatwierdzeniem i akceptacją przedstawionych tu warunków i zakazów bez wprowadzania do nich zmian. Ponadto korzystając ze stron firmy Danfoss gwarantują Państwo, iż w żaden sposób nie będą ich wykorzystywać do celów niezgodnych z prawem, niemoralnych oraz zakazanych w myśl niniejszych przepisów.

Informacje od użytkowników
Każda forma informacji lub materiałów nadesłanych do nas przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób jest i będzie traktowana jako niepoufna i niechroniona prawem autorskim.Danfoss zastrzega sobie prawo wykorzystywania wszystkiego, co zostanie przez Państwa nadesłane pocztą. Zabrania się w jakiejkolwiek formie wysyłania na nasze strony lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które są bezprawne, mają charakter obraźliwy, naruszający godność, nieprzyzwoity, pornograficzny lub w jakikolwiek sposób naruszający jakąkolwiek ustawę.

Linki do innych witryn
Danfoss może dowolnie podawać linki do innych witryn. Jednak nie ma żadnej kontroli nad innymi stronami internetowymi, do których prowadzą podane linki, nie ponosi także odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowaniea tych stron. Danfoss w żaden sposób nie zatwierdza firm lub produktów, do których podaje linki. Danfoss zastrzega sobie prawo do podania takich informacji na swoich stronach internetowych oraz jednostronne prawo umożliwiające o każdym czasie usunięcie jakiegokolwiek podanego linku lub programu, do którego podano link. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić jakąkolwiek witrynę strony trzeciej, która zawiera link do naszej strony, to odbywa się to na Państwa własną odpowiedzialność. Inne witryny mogą podawać linki wyłącznie do strony startowej naszych stron internetowych. Linki do wewnętrznych stron mogą być podane po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody ze strony firmy Danfoss.

Treść
Danfoss bardzo starannie przygotowuje swoje strony internetowe i dba o to, aby ich zawartość, np. ceny i opisy produktów, były prawidłowe i nowelizowane na bieżąco. Zawartość naszych stron jest jednak narażona na częste zmiany bez uprzedzenia. W związku z tym Danfoss nie gwarantuje, że treść będzie prawidłowa i znowelizowana. Odwiedzający nasze strony akceptują zwolnienie firmy Danfoss z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron lub sposób ich wykorzystania oraz oprogramowanie.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami zanim rozpoczniecie Państwo korzystanie ze stron internetowych firmy Danfoss. Warunki dotyczą Państwa praw i obowiązków i obejmują ważne zrzeczenia się odpowiedzialności oraz postanowienia o wyborze prawa i sądzie właściwym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Warunki te dotyczą wszystkich stron internetowych koncernu Danfoss, w tym stron dla zarejestrowanych użytkowników. Korzystając ze stron zatwierdzają Państwo jednocześnie niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami, prosimy nie korzystać ze stron.

Prawo własności
Strony internetowe są własnością firmy Danfoss i są przez nią prowadzone. Danfoss A/S jest spółką akcyjną zarejestrowaną w myśl prawa duńskiego, z siedzibą główną w Nordborgu, w Danii.

Licencja użytkownika
Zapraszamy do przeglądania naszych stron. Danfoss udziela zgody na zapoznanie się ze stronami, oraz na drukowanie lub kopiowanie materiałów udostępnionych do Państwa osobistego i niekomercyjnego użytku. Warunkiem korzystania ze stron jest potwierdzenie przez Państwa warunków zawartych w niniejszej umowie oraz respektowanie przez Państwa wszystkich nakazów i zakazów związanych z prawem autorskim, znakiem towarowym i innym prawem własności. Bez pisemnej zgody firmy Danfoss nie mogą Państwo powielać, reprodukować, transferować, przekazywać lub dystrybuować treści zawartych na tych stronach, w tym tekstów, zdjęć, dźwięków i video do celów publicznych lub komercyjnych. Treści zawartych na naszych stronach nie można również umieszczać na stronach internetowych stron trzecich (zakaz framingu). Korzystanie przez Państwa ze stron firmy Danfoss jest jednoznaczne z zatwierdzeniem i akceptacją przedstawionych tu warunków i zakazów bez wprowadzania do nich zmian. Ponadto korzystając ze stron firmy Danfoss gwarantują Państwo, iż w żaden sposób nie będą ich wykorzystywać do celów niezgodnych z prawem, niemoralnych oraz zakazanych w myśl niniejszych przepisów.

Informacje od użytkowników
Każda forma informacji lub materiałów nadesłanych do nas przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób jest i będzie traktowana jako niepoufna i niechroniona prawem autorskim.Danfoss zastrzega sobie prawo wykorzystywania wszystkiego, co zostanie przez Państwa nadesłane pocztą. Zabrania się w jakiejkolwiek formie wysyłania na nasze strony lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które są bezprawne, mają charakter obraźliwy, naruszający godność, nieprzyzwoity, pornograficzny lub w jakikolwiek sposób naruszający jakąkolwiek ustawę.

Linki do innych witryn
Danfoss może dowolnie podawać linki do innych witryn. Jednak nie ma żadnej kontroli nad innymi stronami internetowymi, do których prowadzą podane linki, nie ponosi także odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowaniea tych stron. Danfoss w żaden sposób nie zatwierdza firm lub produktów, do których podaje linki. Danfoss zastrzega sobie prawo do podania takich informacji na swoich stronach internetowych oraz jednostronne prawo umożliwiające o każdym czasie usunięcie jakiegokolwiek podanego linku lub programu, do którego podano link. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić jakąkolwiek witrynę strony trzeciej, która zawiera link do naszej strony, to odbywa się to na Państwa własną odpowiedzialność. Inne witryny mogą podawać linki wyłącznie do strony startowej naszych stron internetowych. Linki do wewnętrznych stron mogą być podane po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody ze strony firmy Danfoss.

Treść
Danfoss bardzo starannie przygotowuje swoje strony internetowe i dba o to, aby ich zawartość, np. ceny i opisy produktów, były prawidłowe i nowelizowane na bieżąco. Zawartość naszych stron jest jednak narażona na częste zmiany bez uprzedzenia. W związku z tym Danfoss nie gwarantuje, że treść będzie prawidłowa i znowelizowana. Odwiedzający nasze strony akceptują zwolnienie firmy Danfoss z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron lub sposób ich wykorzystania oraz oprogramowanie.

Prawa nie materialne
Teksty,układ graficzny, rysunki, bazy danych i inne elementy naszych stron oraz same strony podlegają ochronie prawa autorskiego, są chronione prawami które posiada producent bazy danych. Pewne nazwy, znaki lub logo, umieszczane na stronach są zastrzeżonymi znakami towarowymi.Żadnej treści zawartej na naszych stronach nie można tłumaczyć jako licencji lub innego prawa do korzystania ze znaku towarowego umieszczonego na stronach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Danfoss lub strony trzeciej, która jest właścicielem znaków towarowych umieszczanych na naszych stronach.
Zabrania się w jakiejkolwiek formie kopiowania, przetwarzania, tłumaczenia, modyfikacjii jakiegokolwiek użycia całości lub części naszych stron internetowych lub ich chronionych elementów.

Ochrona danych osobowych
Danfoss zbiera i wykorzystuje informacje o obecności użytkowników na naszych stronach w celach statystycznych i marketingowych. Państwo mają prawo sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych, oraz prawo do darmowego dostępu do danych osobowych i ich korekty. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat danych osobowych zbieranych przez Danfoss oraz przepisów stosowanych przez Danfoss dotyczących ochrony danych użytkowników, należy zapoznać się z opracowaną przez Danfoss "Ochroną danych osobowych"

Odpowiedzialność
Odwiedzanie naszych stron i korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność. Danfoss nie gwarantuje, że oprogramowanie użyte na tych stronach oraz informacje, aplikacje on-line lub jakikolwiek inny serwis świadczony przy pomocy tych stron będzie wolny od błędów, a korzystanie z nich odbędzie się bez zakłóceń. Danfoss odżegnuje się stanowczo od jakiejkolwiek odpowiedzialności za powyższe, w tym np. za dokładność, stan, zdolność sprzedaży oraz przeznaczenie do określonych celów. Niezależnie od innych informacji podanych na tych stronach, Danfoss w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty zysków lub jakiekolwiek bezpośrednie szkody powstałe z powodu lub w związku z tymi stronami, bądź też przy korzystaniu z usług podawanych na tych stronach.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
MATERIAŁY I TREŚCI PRZEKAZYWANE NA TYCH STRONACH ODDAJE SIĘ DO DYSPOZYCJI "JAKO SPRAWDZONE" BEZ WYRAŹNEJ LUB MILCZĄCEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W TYM GWARANCJI ZA SPRZEDAŻ TOWARU BEZ NARUSZANIA CZYICHKOLWIEK PRAW NIEMATERIALNYCH LUB TEŻ ZA PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU NA FIRMIE DANFOSS NIE SPOCZYWA OBOWIĄZEK ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAŃ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ( W TYM NA PRZYKŁAD ZA STRATY ZYSKÓW, STRATY W PRODUKCJI, UTRATĘ INFORMACJI), KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB NIEUMIEJĘTNEGO KORZYSTANIA Z TYCH MATERIAŁÓW. POWYŻSZE OBOWIĄZUJE TAKŻE W WYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY DANFOSS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Ponieważ pewne systemy prawne zabraniają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie lub szkody niezamierzone, nie wyklucza się możliwości, że powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyć Państwa. Ponadto Danfoss nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji innych witryn, do których podano linki.

Zamówienie towaru
Danfoss będzie starał się zrealizować wszystkie zamówienia, nie może jednak gwarantować, że dysponować będzie każdym produktem widocznym na tych stronach. Danfoss zastrzega sobie prawo o każdym czasie i bez uprzedzenia do zaprzestania sprzedaży jakiegokolwiek produktu podanego na tych stronach.

Aktualizacje
Danfoss zastrzega sobie jednostronne prawo o każdym czasie do aktualizowania, przetwarzania i zmiany swojej "Ochrony danych osobowych". Wszystkie dokonywane aktualizacje, przetworzeniai zmiany są wiążące dla wszystkich użytkowników i czytelników stron internetowych firmy Danfoss i będą tutaj ogłaszane.

Licencje oprogramowania
Nie mają Państwo żadnych praw do oprogramowania chronionego prawem własności oraz należącej do niego dokumentacji bądź też uzupełnień czy zmian, które są oddane do Państwa dyspozycji w celu dostępu do określonych obszarów na naszych stronach internetowych.
Zabronione jest przekazywanie lub przenoszenie praw licencyjnych przekazanych Państwu przez Danfoss, a jakakolwiek próba przeniesienia lub przekazania takiej licencji będzie nieważna. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana lub powielanie produktów wywodzących się z tego oprogramowania jest zabronione.

Postanowienia o wyborze ustaw i sądu właściwego
Niniejsze strony internetowe znajdują się na serwerze w Nordborg w Danii. Wyrażają Państwo zgodę na to, iż podane Warunki oraz Państwa użytkowanie tych stron podlega o każdym czasie jurysdykcji obowiązującej w Danii.Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na to, że sądy, władze administracyjne i inne organizacje powołane do rozstrzygania sporów w Danii są jedynymi kompetentnymi i właściwymi instytucjami w każdym sporze, jaki
a) powstanie, dotyczyć będzie i/lub ma związek z tymi stronami i tymi warunkami, w którym
b) te strony i/lub te warunki są punktem spornym lub istotnym momentem, lub w którym
c) nawiązuje się do tych stron i / lub tych Warunków
i który został przedstawiony na piśmie złożonym do sądu, sądu polubownego, władz administracyjnych lub innej organizacji powołanej do rozstrzygania sporów. Danfoss tworząci konserwując te strony starał się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych znanych firmie Danfoss, nie daje jednak gwarancji, że materiał zawarty na tych stronach jest stosowny lub ma zgodę na użytkowanie w danej konkretnej jurysdykcji. Państwo sami są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązującego prawa. Każde użycie niezgodne z tym postanowieniem bądź też jakiekolwiek postanowienie zawarte w tych Warunkach odbywa się na Państwa własny rachuneki ryzyko. Jeśli jakieś sformułowania zawarte w tych Warunkach są nieważne lub nie mają mocy prawnej w myśl obowiązującego prawa, to takie nieważne lub pozbawione mocy prawnej postanowienie uznaje się za zastąpione ważnym i prawomocnym postanowieniem odpowiadającym w zamiarze poprzedniemu postanowieniu, a pozostała część warunków pozostaje ważna w użyciu.
Teksty,układ graficzny, rysunki, bazy danych i inne elementy naszych stron oraz same strony podlegają ochronie prawa autorskiego, są chronione prawami które posiada producent bazy danych. Pewne nazwy, znaki lub logo, umieszczane na stronach są zastrzeżonymi znakami towarowymi.Żadnej treści zawartej na naszych stronach nie można tłumaczyć jako licencji lub innego prawa do korzystania ze znaku towarowego umieszczonego na stronach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Danfoss lub strony trzeciej, która jest właścicielem znaków towarowych umieszczanych na naszych stronach.
Zabrania się w jakiejkolwiek formie kopiowania, przetwarzania, tłumaczenia, modyfikacjii jakiegokolwiek użycia całości lub części naszych stron internetowych lub ich chronionych elementów.

Ochrona danych osobowych
Danfoss zbiera i wykorzystuje informacje o obecności użytkowników na naszych stronach w celach statystycznych i marketingowych. Państwo mają prawo sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych, oraz prawo do darmowego dostępu do danych osobowych i ich korekty. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat danych osobowych zbieranych przez Danfoss oraz przepisów stosowanych przez Danfoss dotyczących ochrony danych użytkowników, należy zapoznać się z opracowaną przez Danfoss "Ochroną danych osobowych"

Odpowiedzialność
Odwiedzanie naszych stron i korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność. Danfoss nie gwarantuje, że oprogramowanie użyte na tych stronach oraz informacje, aplikacje on-line lub jakikolwiek inny serwis świadczony przy pomocy tych stron będzie wolny od błędów, a korzystanie z nich odbędzie się bez zakłóceń. Danfoss odżegnuje się stanowczo od jakiejkolwiek odpowiedzialności za powyższe, w tym np. za dokładność, stan, zdolność sprzedaży oraz przeznaczenie do określonych celów. Niezależnie od innych informacji podanych na tych stronach, Danfoss w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty zysków lub jakiekolwiek bezpośrednie szkody powstałe z powodu lub w związku z tymi stronami, bądź też przy korzystaniu z usług podawanych na tych stronach.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
MATERIAŁY I TREŚCI PRZEKAZYWANE NA TYCH STRONACH ODDAJE SIĘ DO DYSPOZYCJI "JAKO SPRAWDZONE" BEZ WYRAŹNEJ LUB MILCZĄCEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W TYM GWARANCJI ZA SPRZEDAŻ TOWARU BEZ NARUSZANIA CZYICHKOLWIEK PRAW NIEMATERIALNYCH LUB TEŻ ZA PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU NA FIRMIE DANFOSS NIE SPOCZYWA OBOWIĄZEK ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAŃ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ( W TYM NA PRZYKŁAD ZA STRATY ZYSKÓW, STRATY W PRODUKCJI, UTRATĘ INFORMACJI), KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB NIEUMIEJĘTNEGO KORZYSTANIA Z TYCH MATERIAŁÓW. POWYŻSZE OBOWIĄZUJE TAKŻE W WYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY DANFOSS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Ponieważ pewne systemy prawne zabraniają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie lub szkody niezamierzone, nie wyklucza się możliwości, że powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyć Państwa. Ponadto Danfoss nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji innych witryn, do których podano linki.

Zamówienie towaru
Danfoss będzie starał się zrealizować wszystkie zamówienia, nie może jednak gwarantować, że dysponować będzie każdym produktem widocznym na tych stronach. Danfoss zastrzega sobie prawo o każdym czasie i bez uprzedzenia do zaprzestania sprzedaży jakiegokolwiek produktu podanego na tych stronach.

Aktualizacje
Danfoss zastrzega sobie jednostronne prawo o każdym czasie do aktualizowania, przetwarzania i zmiany swojej "Ochrony danych osobowych". Wszystkie dokonywane aktualizacje, przetworzeniai zmiany są wiążące dla wszystkich użytkowników i czytelników stron internetowych firmy Danfoss i będą tutaj ogłaszane.

Licencje oprogramowania
Nie mają Państwo żadnych praw do oprogramowania chronionego prawem własności oraz należącej do niego dokumentacji bądź też uzupełnień czy zmian, które są oddane do Państwa dyspozycji w celu dostępu do określonych obszarów na naszych stronach internetowych.
Zabronione jest przekazywanie lub przenoszenie praw licencyjnych przekazanych Państwu przez Danfoss, a jakakolwiek próba przeniesienia lub przekazania takiej licencji będzie nieważna. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana lub powielanie produktów wywodzących się z tego oprogramowania jest zabronione.

Postanowienia o wyborze ustaw i sądu właściwego
Niniejsze strony internetowe znajdują się na serwerze w Nordborg w Danii. Wyrażają Państwo zgodę na to, iż podane Warunki oraz Państwa użytkowanie tych stron podlega o każdym czasie jurysdykcji obowiązującej w Danii.Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na to, że sądy, władze administracyjne i inne organizacje powołane do rozstrzygania sporów w Danii są jedynymi kompetentnymi i właściwymi instytucjami w każdym sporze, jaki
a) powstanie, dotyczyć będzie i/lub ma związek z tymi stronami i tymi warunkami, w którym
b) te strony i/lub te warunki są punktem spornym lub istotnym momentem, lub w którym
c) nawiązuje się do tych stron i / lub tych Warunków
i który został przedstawiony na piśmie złożonym do sądu, sądu polubownego, władz administracyjnych lub innej organizacji powołanej do rozstrzygania sporów. Danfoss tworząci konserwując te strony starał się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych znanych firmie Danfoss, nie daje jednak gwarancji, że materiał zawarty na tych stronach jest stosowny lub ma zgodę na użytkowanie w danej konkretnej jurysdykcji. Państwo sami są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązującego prawa. Każde użycie niezgodne z tym postanowieniem bądź też jakiekolwiek postanowienie zawarte w tych Warunkach odbywa się na Państwa własny rachuneki ryzyko. Jeśli jakieś sformułowania zawarte w tych Warunkach są nieważne lub nie mają mocy prawnej w myśl obowiązującego prawa, to takie nieważne lub pozbawione mocy prawnej postanowienie uznaje się za zastąpione ważnym i prawomocnym postanowieniem odpowiadającym w zamiarze poprzedniemu postanowieniu, a pozostała część warunków pozostaje ważna w użyciu.